کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

نرم افزار مالی بازرگانی

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار مالی بازرگانی
کاربرد کامپیوتر
 • امکان تعریف قوانین و شرایط دلخواه برای محاسبه خودکار تخفیفات، پورسانت، هدایا، اشانتیون
 • امکان تعریف نقاط بحرانی برای موجودی کالا- نظیر نقطه سفارش،  کالای رزرو شده، حداقل موجودی و حداکثر موجودی
 • تعیین و کنترل اعبار مشتری و امکان هشدار دهی متناظر با اعتبار مشتری
 • امکان اخذ گزارشات خرید و فروش فصلی، تهیه فایل استانداردمعاملات فصل(TTMS) مطابق با استاندارد وزارت دارایی
 • امکان ارائه گزارشات تفکیکی،  تحلیلی برمبنای کالا،  مشتری، نوع فروش، مراکز فروش، شرایط تحویل، شرایط پرداخت، نمایندگان،  بازاریاب، محدوده زمانی و منطقه جغرافیایی
مشخصات سیستم مالی بازرگانی
 • حسابداری

  تعیین محدوده سال مالیبصورت شمسی یا میلادی -
  گروه بندی حسابهادر دو سطح و معرفی كدینگ حسابها در ۵ سطح (كل، معین و ۳ سطح تفصیلی شناور) -
  معرفی ارزو نرخ برابری آنها با ریال -
  ثبت اتوماتیک سند افتتاحیه و اختتامیه و بستن حسابهای موقت -
  ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری بابت تمامی مراحل دریافت و پرداخت چکها -
  ذخیره اسناد تعیین شده به صورت اتوماتیک در گروهی (دیتابیسی) دیگر -
  انتقال اسناد انتخاب شده از گروهی به گروه دیگر (بین دو دیتابیس) -
  اجرای گزارشات هشدار دهندهبه صورت اتوماتیک پس از ورود به سیستم -
  تجمیع اسناد حسابداریبصورت روزانه و ماهانه جهت نگارش دفاترقانونی -
  معرفی، ثبت و گزارشگیری از مراکز هزینه(سه سطحی) -
  معرفی، ثبت و گزارشگیری از پروژه ها -

 • انبارداری

  معرفی انباربصورت نامحدود و تعیین روش
  قیمت گذاری برای هر انبار (میانگین دائمی، میانگین ادواری و فایفو ، لایفو و آزاد) -
  گروه بندی كالاهادر ۵ سطح -
  معرفی کالاها به همراه ۳ واحد مقداردهی ، شماره فنی و ابعاد دهی(طول، عرض و ارتفاع) -
  برقراری ارتباط سیستم با تجهیزات جانبی (بارکد، باسکول و ترازوهای دیجیتال) -
  كنترل موجودی كالا (نقطه سفارش، حداقل موجودی، حداكثر موجودی ) -
  انجام عملیات انبارگردانی(ثبت شمارشهای انبارگردانی و ثبت اتوماتیک موجودی ابتدای دوره بعد از انبارگردانی -
  (و ثبت سند اصلاح موجودی
  ثبت اتوماتیك اسناد حسابداری از سیستم انبار -
  معرفی فرمول ساخت محصولاتبا امکان
  ثبت اسناد وارده و صادره مرتبط به صورت اتوماتیک -
  معرفی، ثبت و گزارشگیری از مراکز هزینه (سه سطحی) -
  معرفی، ثبت و گزارشگیری از پروژه ها -

 • خرید و فروش

  امکان پرداخت آنلایناز طریق اتصال به درگاههای الکترونیکی پرداخت -
  معرفی خریداران و فروشندگان به همراه اطلاعات مورد نیاز و گروه بندی آنها در سه سطح -
  صدور اسناد خرید و فروش (پیش فاكتور، فاكتور، برگشتی) -
  ثبت اتوماتیك اسناد انبار و حسابداری از سیستم خرید و فروش -
  معرفی ویزیتورهاو گروه بندی آنها در سه سطح همراه با درصد پورسانت هر ویزیتور -
  تهیه فایل صورت معاملات فصلی و گزارشات خرید و فروش فصلی -
  برقراری ارتباط با دستگاه كارتخوان(Pos) گزارش سود و زیان كالاها -
  معرفی، ثبت و گزارشگیری از مراکز هزینه (سه سطحی) -
  معرفی، ثبت و گزارشگیری از پروژه ها -

بخشی از قابلیت های سیستم مالی بازرگانی

اطلاعات تکمیلی نرم افزار مالی بازرگانی

 • معرفی كدینگ حسابها در ۵ سطح (كل، معین و ۳ سطح تفصیلی شناور)
 • گروه بندی حسابها در دو سطح و تعیین نوع حسابها (دارایی، بدهی، ارزش ویژه و…)
 • تغییر کد حسابهای تعریف شده همراه با سطحهای بعدی آنها حتی با وجود گردش حساب (نمایش تغییرات در اسناد و گزارشات)
 • تعیین ماهیت حساب بر حسب بدهكار ، بستانكار یا خنثی
 • معرفی حسابهای ارزی
 • معرفی حسابهای مقداری جهت ثبت مقدار در اسناد حسابداری برای آنها (همراه با تنظیم دقت اعشار)
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر حساب
 • معرفی مراکز هزینه در سه سطح
 • معرفی پروژه ها
 • معرفی ویزیتور و گروه ویزیتورها تا سه سطح
 • گروه بندی ومعرفی خریداران و فروشندگان در سه سطح
 • تعیین اعتبار سالیانه برای مشتریان جهت كنترل ازدیاد ماندهی بدهی مشتری از میزان اعتبار تخصیص داده شده
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر خریدار و فروشنده
 • تعیین قیمت خرید و فروش پیش فرض برای هر كالا
 • معرفی عوامل کاهنده و افزاینده (مالیات و عوارض و تخفیفات) جهت استفاده در فاکتورهای خرید و فروش
 • معرفی انبارها با تعیین روش قیمت گذاری حواله ها
 • معرفی ۳ واحد مختلف برای هر كالا
 • ثبت ابعاد برای كالا و نحوه محاسبه قیمت كالاها بر حسب ابعاد آن
 • معرفی باركد و شماره فنی برای هر کالا
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر كالا
 • كنترل موجودی كالا بر اساس نقطه سفارش / نقطه بحرانی / نقطه حداکثر
 • معرفی گروه های قیمت برای هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار و خرید و فروش
 • انتقال قیمتها از فایل اکسل برای گروههای قیمتی
 •  

 • معرفی كدینگ حسابها در ۵ سطح (كل، معین و ۳ سطح تفصیلی شناور)
 • گروه بندی حسابها در دو سطح و تعیین نوع حسابها (دارایی، بدهی، ارزش ویژه و…)
 • تغییر کد حسابهای تعریف شده همراه با سطحهای بعدی آنها حتی با وجود گردش حساب (نمایش تغییرات در اسناد و گزارشات)
 • تعیین ماهیت حساب بر حسب بدهكار ، بستانكار یا خنثی
 • معرفی حسابهای ارزی
 • معرفی حسابهای مقداری جهت ثبت مقدار در اسناد حسابداری برای آنها (همراه با تنظیم دقت اعشار)
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر حساب
 • معرفی مراکز هزینه در سه سطح
 • معرفی پروژه ها
 • معرفی ویزیتور و گروه ویزیتورها تا سه سطح
 • گروه بندی ومعرفی خریداران و فروشندگان در سه سطح
 • تعیین اعتبار سالیانه برای مشتریان جهت كنترل ازدیاد ماندهی بدهی مشتری از میزان اعتبار تخصیص داده شده
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر خریدار و فروشنده
 • تعیین قیمت خرید و فروش پیش فرض برای هر كالا
 • معرفی عوامل کاهنده و افزاینده (مالیات و عوارض و تخفیفات) جهت استفاده در فاکتورهای خرید و فروش
 • معرفی انبارها با تعیین روش قیمت گذاری حواله ها
 • معرفی ۳ واحد مختلف برای هر كالا
 • ثبت ابعاد برای كالا و نحوه محاسبه قیمت كالاها بر حسب ابعاد آن
 • معرفی باركد و شماره فنی برای هر کالا
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی برای هر كالا
 • كنترل موجودی كالا بر اساس نقطه سفارش / نقطه بحرانی / نقطه حداکثر
 • معرفی گروه های قیمت برای هر كالا جهت استفاده در اسناد انبار و خرید و فروش
 • انتقال قیمتها از فایل اکسل برای گروههای قیمتی

ثبت اسناد حسابداری

 • صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه و بستن حسابهای موقت به صورت اتوماتیك
 • ثبت اسناد حسابداری از فاكتورهای خرید و فروش و اسناد انبارداری به صورت اتوماتیك
 • ثبت اسناد به صورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد
 • نگهداری سابقه اسناد (نشاندهنده کاربر ثبت کننده – کاربر ویرایش کننده – کاربر تایید کننده و…)
 • چاپ هر سند در فرم های متفاوت به سفارش مشتری
 • ثبت همزمان اسناد حسابداری در گروه (دیتابیس) دیگر
 • ادغام دو یا چند سند حسابداری با هم به طوری که بندهای اسناد انتخابی در یک سند جدید جمع (فراخوانی) گردد.
 • نمایش مانده حسابها در اسناد
 • دسترسی به اطلاعات پایه و گزارشات از داخل اسناد
 • کپی کردن ردیفهای یک یا چند سند در سندی دیگر          

ثبت دسته چك

 • معرفی دسته چكهای مورد استفاده
 • ابطال چكها در دسته چك

ثبت اسناد خرید / فروش

 • امکان پرداخت آنلاین:
  – امکان اتصال اسناد فروش (فاکتورها/پیش فاکتورها/…)به درگاههای الکترونیکی
  – ارسال لینک پرداخت اینترنتی به مشتریان (از طریق پیامک/ایمیل/…)
  – ثبت دریافتی های آنلاین در فاکتورها
 • ثبت اسناد خرید و فروش شامل : پیش فاكتور – فاكتور – برگشتی ها
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی جهت هر یك از اسناد خرید و فروش
 • ثبت مالیات ،عوارض و تخفیفات برای هر یك از اسناد خرید و فروش
 • ثبت اسناد بصورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد
 • ثبت پیش دریافتها و دریافتهای نقدی و چک هر فاکتور فروش و ثبت اتوماتیک سند حسابداری آنها
 • ثبت تاریخ تسویه هر فاکتور و نمایش آنها در گزارشات
 • مرتبط سازی برگشتیهای فروش با فاکتورهای متناظر آنها
 • استفاده از باركد در ثبت اسناد
 • نگهداری سابقه اسناد ( کاربر ثبت کننده، کاربر ویرایش کننده، کاربر تایید کننده و…)
 • چاپ هر سند در فرم های متفاوت (قابل طراحی)
 • ثبت اسناد انباداری و حسابداری از اسناد خرید و فروش به صورت اتوماتیک
 • نمایش موجودی مقداری و مبلغی هر کالا در اسناد
 • نمایش مانده حساب مشتری از حسابداری
 • دسترسی به اطلاعات پایه و گزارشات از داخل اسناد
 • کپی کردن ردیفهای یک یا چند سند در سندی دیگر

ثبت اسناد انبارداری

 • ثبت سند موجودی اول دوره به صورت اتوماتیك
 • معرفی ۲۰ مشخصه اضافی جهت هر یك از اسناد انبار
 • ثبت سند حسابداری و فاكتورهای خرید و فروش از اسناد انبارداری به صورت اتوماتیك
 • ثبت اسناد به صورت موقت و دائم و امكان ابطال اسناد
 • نگهداری سابقه اسناد (کاربر ثبت کننده، کاربر ویرایش کننده، کاربر تایید کننده و..)
 • طراحی و چاپ اسناد در فرم های متفاوت به سفارش مشتری
 • اعلام خطا و یا هشدار در صورت منفی شدن موجودی کالا در هنگام ثبت اسناد
 • ثبت شمارش کالاها جهت انبارگردانی ( تا ۳ مرتبه شمارشدهی + ثبت شمارش کالا در حین انبارگردانی ، صدور سند اصلاحی بابت انبارگردانی)
 • دسترسی به اطلاعات پایه و گزارشات از داخل اسناد
 • کپی نمودن ردیفهای یک یا چند سند در سندی دیگر

گزارش فهرست ها

 • فهرست حسابها، خریداران و فروشندگان، كالاها، ویزیتورها، مراکز هزینه و پروژه ها

گزارش حسابداری

 • دفتر روزنامه، دفتر حساب، گزارش گردش زیرحسابها (تفصیلی های شناور) ، تراز حسابها، تراز تحلیلی حسابها، تراز نامه پایان سال، تراز مراکز هزینه و تراز پروژه ها ، صورت خلاصه چكها ( گزارشی از اسناد دریافتنی و پرداختنی و وضعیت فعلی هر چك)، سابقه چك، گردش مراکز هزینه و گردش پروژه ها

گزارشات خرید و فروش

 • صورت ریز اسناد خرید و فروش، گزارش گردش خرید و فروش، گزارش گردش حساب مشتری، گزارش ریز پورسانت ویزیتورها از فاكتورها، گزارش ریز پورسانت ویزیتورها از دریافتی ها، تراز خرید و فروش مشتریان، تراز خرید و فروش كالا، تراز فصلی فروش ، صورت خلاصه خرید و فروش كالاها، صورت خلاصه خرید و فروش گروههای كالا، صورت خلاصه حساب مشتریان، صورت خلاصه خرید و فروش گروههای مشتری، صورت خلاصه پورسانت ویزیتورها از فاكتورها، صورت خلاصه سود و زیان فروش كالا

گزارشات انبارداری

 • صورت ریز اسناد انبارداری، گزارش كاردكس كالا ، موجودی كالا، تراز تحویل دهندگان/ گیرندگان ، گزارش انبارگردانی

امكانات عمومی گزارشات

 • کلیه گزارشات در صورت نیاز در دوره های زمانی دلخواه قابل نمایش می باشند و امكانات جستجوی متعددی در آنها پیش بینی شده است.
 • انتقال از گزارشی به گزارشی دیگر (گزارشات تو در تو)
 • مقایسه اتوماتیک گزارشات با یکدیگر
 • علامتگذاری در تمامی گزارشات برای بررسی دقیقتر و محدودسازی گزارش
 • چاپ گزارشات به صورت لاتین
 • انتقال گزارشات به نرم افزار EXCEL
 • انتقال گزارشات به فایلها HTML
 • ارسال گزارشات از طریق Email
 • ذخیره گزارشات برای هر كاربر و مشاهده و بازیابی آن در موقع نیاز
 • تهیه نمودار از گزارشات
 • تنظیم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر
 • قابلیت تنظیم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات

زبان برنامه نويسي : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

گزارش آپدیت (آخرین به روزرسانی)
نرم افزار مالی بازرگانی

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.