کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری
خرید و فروش (بازرگانی)
تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار خرید و فروش (بازرگانی)
کاربرد کامپیوتر
 • امکان تعریف قوانین و شرایط دلخواه برای محاسبه خودکار تخفیفات، پورسانت، هدایا و اشانتیون      
 • امکان تعریف نقاط بحرانی برای موجودی کالا نظیر نقطه سفارش، کالای رزرو شده، حداقل موجودی و  حداکثر موجودی
 • امکان اخذ گزارشات خرید و فروش فصلی، تهیه فایل استانداردمعاملات فصل(TTMS) مطابق با استاندارد وزارت دارایی
 • امکان ارائه گزارشات تفکیکی،  تحلیلی برمبنای کالا، مشتری، نوع فروش، مراکز فروش، شرایط تحویل، شرایط پرداخت، نمایندگان، بازاریاب، محدوده زمانی و منطقه جغرافیایی
مشخصات سیستم
خرید و فروش
 • امکان پرداخت آنلاین از طریق اتصال به درگاه های الکترونیکی پرداخت -
  ثبت تمامی مراحل خرید و فروش (سفارش، قرارداد، پیش فاكتور، فاكتور، مجوز خروج کالا و …) -
  ثبت ابعاد كالا به صورت ثابت یا متغیر جهت محاسبه در قیمت كالاها در اسناد -
  ثبت كالا به وسیله باركد در اطلاعات پایه و اسناد -
  ثبت كالاها به عنوان هدیه (اشانتیون) بدون قیمت در اسناد فروش -
  تعیین و كنترل سقف اعتبار مشتریان -

 • معرفی ویزیتور و مسئول پخش جهت استفاده در اسناد، محاسبه پورسانت و گزارشات -
  معرفی ارزهاو نرخ برابری آنها با ریال جهت استفاده در اسناد و گزارشات -
  معرفی ، ثبت و گزارشگیری ازمراکز هزینه و پروژه ها -
  ثبت پیگیریهای فروش و گزارش كار مسئولین فروش -
  ثبت همزمان فاكتورها در دو گروه (دیتابیس) مجزا -
  تعیین شروط جهت محاسبه تخفیفات و اشانتیون و اعمال آنها در اسناد خرید و فروش به صورت اتوماتیک -
  سفارشات مرتبط در اسناد خرید و فروش -

 • نمایش و کنترل کالاهای رزرو شدهدر پیش فاکتورهای فروش -
  گزارش دریافتی ها و پرداختی های فاکتورها و نمایش وضعیت تسویه آنها -
  (جهت ارائه به وزارت دارایی) TTMS گزارش و تهیه فایل صورت معاملات فصلی -
  لینك به سیستم های انبارداری، دریافت پرداخت و حسابداری -
  ایجاد دسته بندی برای شماره گذاری فاکتورهای خرید و فروش -
  امکان فکس گزارشات -
  امکان ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

بخشی از قابلیت های سیستم خرید و فروش

اطلاعات تکمیلی نرم افزار خرید و فروش

 • لینك به سیستمهای انبار، حسابداری و دریافت و پرداخت و ثبت اتوماتیك اسناد بین آنها
 • انتقال اتوماتیک مانده حساب مشتریان از سالی به سال بعد
 • انتقال اتوماتیک مانده سفارشات، قراردادها، پیش فاکتورها و … به سال بعد
 • راهنمای كار بسیار قوی و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است
 • كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسی به تمام امكانات برنامه
 • ارتباط با دستگاههای باركد خوان ، ترازوها و باسكولهای دیجیتال

معرفی كالاها

 • معرفی ۳ واحد مختلف برای هر كالا
 • گروه بندی كالا در ۵ سطح با تفكیك خریدار و فروش
 • معرفی كد حساب كالا و گروه كالا جهت ثبت اسناد حسابداری
 • ثبت كالا به وسیله باركد در اطلاعات پایه و اسناد
 • ثبت ابعاد كالا (طول و عرض و ارتفاع) به صورت ثابت یا متغیر جهت محاسبه در قیمت كالاها در اسناد
 • معرفی ۲۰ مشخصه دلخواه جهت كالا
 • معرفی سه نرخ مختلف برای هر كالا جهت استفاده در اسناد خرید و فروش
 • معرفی گروه های قیمت برای هر كالا جهت استفاده در اسناد فروش
 • سه نرخ جهت هر کالا در هر گروه قیمت
 • امکان انتقال قیمتها از فایل اکسل
 • امکان کاهش یا افزایش قیمت کالاهای زیرمجموعه یک گروه قیمت به طور یکجا
 • تنظیم مشمولیت تخفیفات و عوارض برای هر گروه کالا
 • امکان ثبت تصویر کالا

معرفی خریداران و فروشندگان

 •   معرفی اشخاص با انواع خریدار، فروشنده و خریدار فروشنده
 • معرفی كامل مشخصات اشخاص (مثل كد اقتصادی، كد ملی،آدرس ،كد پستی،تلفن،فاكس و پست الكترونیك)
 • گروه بندی اشخاص در سه سطح جهت استفاده در گزارشات
 • تنظیم مشمولیت تخفیفات و عوارض برای هر گروه اشخاص
 • معرفی بیست مشخصه دلخواه برای هر مشتری
 • تعیین و كنترل سقف اعتبار اشخاص
 • تنظیم درصد تخفیف ثابت برای اشخاص
 • معرفی ویزیتور پیش فرض برای اشخاص و درصد پورسانت ویزیتور
 • ثبت شناسنامه برای اشخاص (ثبت سمت، معرف، نوع فعالیت، سوابق و… هر شخص)
 • تعیین سطح دسترسی كاربران به اشخاص

سایر اطلاعات :

 • معرفی ویزیتورها و مسئولین پخش و تنظیم كد حسابداری آنها جهت دریافت پورسانت فروش
 • معرفی عوارض و تخفیفات با محاسبه اتوماتیك
 • معرفی مراكز هزینه در سه سطح
 • معرفی پروژه ها
 • معرفی ارزها و نرخ برابری آنها با ریال
 • معرفی محصولات با فرمول ساخت و به ریز مواد تشكیل دهنده
 • لینك به نرم افزارهای حسابداری ، انبارداری و دریافت و پرداخت جهت ثبت و تبادل اتوماتیك اسناد بین برنامه ها
 • امکان پرداخت آنلاین:
  – امکان اتصال اسناد فروش (فاکتورها/پیش فاکتورها/…) به درگاههای الکترونیکی
  – ارسال لینک پرداخت اینترنتی به مشتریان (از طریق پیامک/ایمیل/…)
  – ثبت دریافتی های آنلاین در فاکتورها
 • ثبت پروسه فروش شامل : قرارداد، سفارش مشتری، پیش فاكتور، فاكتور، فاكتور امانی، حواله انبار (مجوز خروج كالا از انبار) برگه خروج كالا (جهت باربری) و برگشت از فروش
 • ثبت پروسه خرید شامل : سفارش خرید، پیش فاكتور، فاكتور، برگشت از خرید
 • معرفی بیست مشخصه اضافی برای بندهای اسناد خرید و فروش جهت گزارشگیری
 • چاپ هر سند در فرم های دلخواه كاربر
 • شماره گذاری اسناد خرید و فروش (دستی – اتوماتیك)
 • امکان مرتب سازی شماره اسناد ثبت شده (قراردادها،سفارشات، پیش فاکتورها، فاکتورها و…)
 • درج سند خرید و فروش به تاریخهای گذشته (مابین اسناد ثبت شده)
 • ثبت اسناد بصورت موقت و دائم و ابطال اسناد
 • ثبت كالاها به عنوان جایزه (اشانتیون) بدون قیمت در اسناد فروش
 • نگهداری سابقه قیمت كالا
 • ثبت اسناد خرید و فروش از طریق دستگاه باركد
 • ثبت ویژگیهای كالا در اسناد جهت استفاده در گزارشات
 • ثبت عوارض و تخفیفات به تفكیك كالاها در اسناد و در انتقال به سیستم حسابداری
 • مشاهده و كنترل وضعیت حساب مشتری در اسناد
 • انتقال اسناد (مثل : پیش فاكتور به فاكتور) ویرایش در مقدار منتقل شده و نمایش مانده قابل انتقال درانتقال بعدی
 • مکان نمایش موجودی کالاها در اسناد خرید و فروش (به تفکیک ویژگی ها)
 • امکان نمایش مانده حساب مشتریان در اسناد خرید و فروش
 • پیگیری پروسه فروش و ثبت گزارش كار مسئولین فروش
 • ثبت همزمان سند حسابداری فاكتورها در دو گروه (دیتابیس) مجزا

كلیه گزارشات در صورت نیاز به تفكیك خریدار فروشنده، كالاها، گروههای كالا و مشتری و در دوره های زمانی دلخواه قابل نمایش می باشند و امكانات جستجوی متعددی در آنها پیش بینی شده است. انتقال گزارشات به Excel و نمایش نموداری در تمامی گزارشات مهیا می باشد. چاپ گزارشات  به صورت لاتین نیز امکانپذیر میباشد.

 • فهرست خریداران و فروشندگان و گروههای آنها، كالاها و گروههای كالا، مراكز هزینه و اسناد
 • صورت ریز و كل اسناد فروش / خرید با تفكیك كردن عوارض و تخفیفات و مبالغ ارزی
 • گردش خرید / فروش كالاها و گروههای كالا
 • گردش خرید / فروش اشخاص و گروههای خریداران و فروشندگان
 • گردش بارکدهای خرید/ فروش کالا
 • پرداختیهای فاكتور خرید –  دریافتیهای فاكتور فروش (با لینك به سیستم دریافت پرداخت)
 • تراز خریداران / فروشندگان و گروه های اشخاص
 • تراز فروش / خرید كالاها
 • تراز پورسانت ویزیتورها و مسئولین پخش
 • تراز فصلی خرید و فروش (جهت ارائه به وزارت دارایی)
 • ترازهای تفكیكی ماهانه فروش / خرید (كالا و گروه های كالا و خریداران)
 • صورت خلاصه فروش / خرید به تفكیك اشخاص و گروههای اشخاص
 • صورت خلاصه فروش / خرید به تفكیك كالا و گروههای كالا
 • صورت خلاصه فروش / خرید به تفكیك اسناد
 • صورت خلاصه فروش / خرید به تفكیك ویزیتورها، مسئولین پخش و مراكز هزینه
 • تراز مقایسه ای فروش / خریدكالاها (ماه ها و سالهای مختلف)

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

گزارش آپدیت (آخرین به روزرسانی)
نرم افزار خرید و فروش

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.