کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

نرم افزار مالی (حسابداری)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار مالی (حسابداری)
کاربرد کامپیوتر
 • پایگاه اطلاعاتی نامحدود و امکان تبادل اطلاعات بین پایگاه داده ها       
 • امکان ثبت و تغییر اسناد و مدارک در پایگاه داده های مرتبط
 • امکان نگهداری تغییرات و سوابق اسناد در رخدادهای مالی
 • امکان تعریف سطوح دسترسی به تفکیک پارامترها و ماژول ها
 • نمایش هشدار و پیغام در اجرای برنامه
 • سازگار با محیط وب، اندروید، ویندوز
 • امکان تبادل اطلاعات به صورت پیامک، ایمیل و فکس با بیرون سازمان
مشخصات سیستم مالی
 • انتقال اسناد از گروهی به گروهی ديگر (بين چند ديتابيس) -
  امكان انتقال همزمان اسناد به محض ثبت، در گروهی (ديتابيسی) ديگر-
  نمايش گزارشات هشداردهنده در هنگام اجرای برنامه (مثل چک های سررسيد شده) -
  نگهداری سابقه تغييرات اسناد ثبت شده -
  ثبت اطلاعات چك در اسناد -

 • تنظيم شروع و پايان دوره مالی (شمسی- ميلادی) -
  معرفی ارز و حسابهای ارزی و نرخهای برابری آنها بر اساس تاريخ -
  تسعير نرخ ارز و امکان صدور سند سود و زيان تسعير نرخ ارز -
  ذخيره اتوماتيك اسناد در فايل و امكان بازيابی سند از فايل در صورت نياز -
  چاپ چک با امکان تنظیم فرم -

 • مغايرت گيری بانكی به صورت اتوماتيك بين گزارش نرم افزار و فايل بانك -
  تجميع اسناد به صورت روزانه و ماهانه جهت نگارش دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل) -
  عطف بندهای اسناد به يکديگر و استفاده از آنها جهت تهيه گزارش اقلام باز -
  فکس گزارشات -
  ارسال اتوماتيک پيامک در مراحل مورد نياز -

بخشی از قابلیت های سیستم مالی

اطلاعات تکمیلی نرم افزار مالی ( حسابداری)

 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترين حالتهای ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتيك
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب
 • ثبت و ویرایش اطلاعات حسابها در نمودار درختی
 • تعریف حسابها با طول كد دلخواه و امكان تغییر كد حسابها و زیرحسابهای آنها حتی با وجود گردش
 • گروه بندی حسابها در دو سطح به دلخواه کاربر و در صورت نیاز (غیر اجباری)
 • معرفی كدینگ حسابها در ۷ سطح (كل، معین و تفصیلی شناور به همراه مراكز هزینه و پروژه به صورت مجزا) و ارتباط دهی آنها با گروه حسابها
 • معرفی حسابهای تفصیلی به صورت مجزا و گروه بندی شده (شناور) و انتساب آنها به حسابهای معین مورد نیاز
 • تعریف مراكز هزینه ( در سه سطح ) با تعیین نوع مركز ( تولیدی – خدماتی –  سربار )
 • معرفی پروژه ها جهت استفاده در عملیات حسابداری پیمانكاری
 • سرشكن كردن هزینه ها بین مراكز هزینه برای حسابهای هزینه ای به صورت اتوماتیك با ایجاد فرمول تسهیم
 • تعریف حسابهای ارزی و معرفی نوع ارز برای آنها
 • مشخص كردن ارز پیش فرض همراه با تنظیم دقت اعشار آن
 • تعریف ارزها و نرخ برابری آن ها
 • معرفی ماهیت حسابها ( بدهكار / بستانكار ) و حسابهای بدون ماهیت
 • معرفی حسابهای دریافتنی و پرداختنی جهت ثبت اتوماتیك اسناد مربوط به عملیات چكها
 • معرفی واحد مقدار برای حسابهای مورد نیاز جهت ثبت مقدار در اسناد و نمایش آنها در گزارشات
 • معرفی انواع سند ( عادی ، سود و زیانی ، افتتاحیه ، اختتامیه )
 • معرفی بانك و صندوق مجزا و انتساب آنها به حسابهای مربوطه جهت اخذ گزارش برآورد نقدینگی
 • تعیین دسترسی كاربران به حسابها در هر سطح  و اجرای آن در اطلاعات پایه، اسناد و گزارشات
 • تعریف مشخصه (فیلد) اضافی جهت استفاده در حسابها و اسناد و گزارشات
 • ثبت اسناد حسابداری و تنظیم كنترلهای بالانس بودن و توالی تاریخ و شماره اسناد
 • ثبت اسناد یادداشت  (اسنادی با اطلاعات كامل یا ناقص كه در گزارشات نمایش داده نمی شوند)
 • تبدیل اسناد یادداشت به عادی در صورت نیاز
 • ثبت اطلاعات چك و سفته در هر بند سند (تاریخ سررسید، شماره، مبلغ، طرف مقابل و…)
 • امكان معرفی دسته چك و سفته و استفاده از آنها هنگام صدور چك در اسناد
 • راس گیری چك در اسناد حسابداری
 • درج و حذف اسناد در تاریخهای گذشته و مابین اسناد قبلی
 • امكان مرتب سازی اتوماتیك اسناد بر اساس شماره و تاریخ
 • ادغام چند سند در سندی جدید با امكان حفظ اسناد ادغام شده
 • اختصاص یك شماره مبنا (غیر قابل تغییر) علاوه بر شماره سند بطور اتوماتیك
 • ثبت مقدار برای هر بند سند ( در صورت لزوم )
 • ثبت نوع، مقدار و نرخ ارز برای هر بند سند جهت حسابهای ارزی
 • ثبت سند در سه وضعیت موقت ، دایم یا تایید و ایجاد سطح دسترسی كاربران برای هر وضعیت
 • امكان دسترسی به كلیه گزارشات و اطلاعات پایه از داخل اسناد
 • نمایش ایجاد كننده، ویرایش كننده و تایید كننده هر سند در لیست اسناد و چاپ سند
 • نمایش و كنترل مانده و ماهیت حسابها در اسناد
 • ذخیره اتوماتیك سند در حال ویرایش (در صورت قطع برق، سند در حال ویرایش از بین نمی رود)
 • فراخوانی اقلام سند از روی سندی دیگر و فایل Excel
 • امكان جستجو داخل سند
 • قابلیت تنظیم فرمها و ستونها در اسناد و چاپ آنها
 • امكان عطف بند سند و استفاده از آن جهت تهیه گزارش اقلام باز
 • پیوست هر نوع فایل به اسناد
 • ثبت اسناد اتوماتیك شامل :
 • سند چكهای پرداختنی شامل عملیات صدور و پاس كردن چكها
 • سند چكهای دریافتنی شامل عملیات دریافت، در جریان وصول، وصول یا برگشت چك و واگذاری چكها
 • سند افتتاحیه
 • سند اختتامیه
 • سند سود و زیان و بستن حسابهای موقت
 • امكان بستن اسناد در محدوده های تاریخی بطوریكه كاربران اجازه تغییر در آن محدوده را نداشته باشند.

 

فهرستها :

 • فهرست گروههای حساب، سطوح حسابها، زیر حسابها (حسابهای شناور)، مراكز و كلیدهای هزینه و اسناد

ترازها :

 • تراز دفاتر ( چهار ستونی ، هشت ستونی ، ارزی ، مقداری )
 • تراز گروههای حساب
 • ترازنامه پایان سال به صورت T
 • تراز تجزیه سنی
 • تراز هشت ستونی از مراكز هزینه
 • تراز حسابها-تسعیر نرخ ارز
 • صدور سند ماهانه جهت ثبت دفاتر رسمی
 • چاپ اسناد روزانه جهت ثبت دفاتر رسمی
 • تسعیر نرخ ارز

دفاتر و گردش :

 • دفتر روزنامه (در صورت نیاز به تفكیك حساب)
 • دفتر حساب ( ریالی ، ارزی ، مقداری و تجمیعی )
 • دفتر حساب (با لینك به اطلاعات اسناد خرید و فروش)
 • دفتر و گردش مراكز هزینه
 • گردش زیر حسابها ( ریالی – مقداری )
 • گزارش اقلام باز (از بندهای عطف شده در اسناد)
 • گزارش صورت مغایرت بانكی (تعیین مغایرت بانكی بطور اتوماتیك از فایل دریافتی از بانك )

دفاتر قانونی :

 • دفتر روزنامه قانونی
 • دفتر کل قانونی
 • اسناد قانونی

گردش ها:

 • گردش مراکز هزینه
 • گردش زیرحسابها (مقداریـ ارزی )
 • گردش پروژه ها
 • گردش طرفهای چک
 • گردش زیر حسابهای طرفهای چک

صورتهای خلاصه :

 • صورت خلاصه مراكز هزینه ( شامل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم كه از تسهیم هزینه ها بدست می آید )
 • صورت خلاصه پروژه ها
 • صورت خلاصه زیر حسابها
 • صورت خلاصه حسابهای بدون گردش
 • گزارش برآورد نقدینگی (از بانكها و صندوقهای تعریف شده در اطلاعات پایه)
 • گزارش سود و زیان

سررسید نامه :

 • صورت خلاصه چكها (گزارشی كامل از چكها در وضعیتهای مختلف)
 • سابقه چك (تاریخچه از عملیات انجام شده بر روی هر چك)
 • لیست چكهای دریافتی / پرداختی به تفكیك طرف حساب و وضعیت چك ( برگشتی ، وصول شده و…)
 • لیست چكهای تحویلی

گزارشات تجمیعی :

 • گزارشات تجمیعی (مقایسه ای) از دفاتر حساب ، روزنامه و ترازها در سالها یا ماههای مختلف به صورت ریالی، ارزی و مقداری

طراحی گزارشات :

 • طراحی گزارشات خاص توسط كاربر مانند گزارش سود و زیان

امكانات عمومی گزارشات :

 • امكان انتفال از گزارشی به گزارشی دیگر (گزارشات تو در تو)
 • امکان چاپ گزارشات به صورت لاتین
 • علامتگذاری در تمامی گزارشات برای بررسی دقیقتر و محدودسازی گزارش
 • امكان انتقال گزارشات به نرم افزار Excel
 • امكان ذخیره گزارشات برای هر كاربر و مشاهده و بازیابی آن در موقع نیاز
 • امكان تهیه نمودار از گزارشات
 • امكان انتقال گزارشات به فایلهای HTML
 • امكان ارسال گزارشات از طریق Email
 • امكان تنظیم گزارشات بدلخواه جهت هر كاربر
 • قابلیت تنظیم فرمها/ منوها و ستونها در گزارشات

 

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

نسخهتاریخعنوانشرح
[6.167]1397/02/01صفحه جداگانه جهت تعیین دسته جمعی دسترسی کاربران به اطلاعات پایهرجوع کنید به : اطلاعات پایه / کارمندان / ویرایش
[6.158]1396/11/01گزارشات "گردش طرفهای چکها" و "گردش زیرحسابهای طرفهای چکها" اضافه شدرجوع کنید به : گزارشات / گردش ها
[6.124]1396/02/02افزایش سرعت گزارش دفتر حسابرجوع کنید به :
گزارشات / دفاتر / دفتر حساب یا دفتر حساب-ارزی یا دفتر حساب-مقداری
[6.218]1398/04/02پروژه فرعی اضافه شدرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / حسابها / استفاده از پروژه های فرعی
لیست اسناد/ جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیم ستونها / پروژه فرعی

به این صورت در اسناد ، علاوه بر پروژه اصلی که از قبل موجود بوده است و می توان پروژه دومی به نام پروژه فرعی ثبت کرد که در گزارشات نیز قابل دستیابی و جستجو خواهد بود
[6.097]1395/08/02گزارش "دفتر روزنامه-جهت ثبت دفاتر قانونی" اضافه شدرجوع کنید به : گزارشات / دفاتر / دفتر روزنامه-جهت ثبت دفاتر قانونی
[6.286]1400/06/03امکان محدود کردن شماره اسناد در گزارش "تراز حسابها - هشت ستونی"رجوع کنید به :
گزارشات / ترازها / تراز حسابها - هشت ستونی
[6.092]1395/07/03گزارش "گردش زیرحسابها در سالهای مختلف-2" اضافه شدرجوع کنید به : گزارشات / تجمیعی سالها-گروههای مختلف / گردش زیرحسابها در سالهای مختلف - 2
[6.316]1401/03/04امکان ذخیره اطلاعات پایه در تمام سالها بصورت همزمانرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / جدید یا ویرایش / کلید "انتخاب سال جهت ذخیره"
[6.265]1399/08/04امکان ثبت و گزارش "اطلاعات صورت معاملات فصلی" ارسالی در گزارش پلمب دفاتررجوع کنید به :
گزارشات / دفاتر قانونی / پلمب دفاتر
[6.207]1397/12/04امکان نمایش سطوح قبلی حساب در دفتر روزنامهرجوع کنید به :
گزارشات / دفاتر / دفتر روزنامه / صفحه کنترل گزارش / نمایش سطوح قبلی حساب
[6.260]1399/06/05امکان تعیین دسترسی کاربران به مشاهده/تغییر اسناد سایر کاربرانرجوع کنید به : سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران

دسترسی کاربران به اسناد سایر کاربران تفکیک شد به "مشاهده" و "تغییر"
[6.198]1397/09/05تکمیل گزارشات دفاتر و اسناد قانونیرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / دفاتر قانونی
لیست اسناد / نگهداری / بازسازی شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانونی
گزارشات / دفاتر قانونی
[6.184]1397/06/06امکان انتخاب پروژه در صفحه کنترل گزارش تراز دفاتررجوع کنید به : گزارشات / ترازها / تراز دفاتر
[6.101]1395/09/06امکان "ساختن اتوماتیک حسابها و مراکز هزینه و پروژه ها" در انتقال به گروه وابستهرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / گروه وابسته / اطلاعات پایه ای که در صورت موجود نبودن بطور اتوماتیک ایجاد می شوند
[6.275]1399/11/06اضافه شدن ستونهای مقدار به گزارش تراز هشت ستونی مراکز هزینهرجوع کنید به : گزارشات / ترازها / تراز هشت ستونی مرکز هزینه

[6.163]1396/12/06امکان چاپ فرمت جدید تاریخ و مبلغ در فرمهای ایران چکرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / عمومی / فرمهای چاپ چک
[6.189]1397/07/07مغایرت گیری اتوماتیک حساب بانکرجوع کنید به :
گزارشات / دفاتر / صورت مغایرت بانکی

از این نسخه ، امکان مغایرت گیری با فایل گردش حساب بانکی فراهم شده است. نوع فایل اکسل است و بصورت عمومی برای تمام بانگها قابل استفاده می باشد
[6.247]1398/12/07ستونهای مبالغ ارزی به گزارش گردش پروژه ها اضافه شدندرجوع کنید به :
گزارشات / گردشها / گردش پروژه ها
[6.028]1394/02/08بازسازی اتوماتیک تمام سالهای یک گروهاز این نسخه به بعد ، در صورتی که وارد یک گروه اطلاعاتی شوید که دارای سالهای مختلف است ، کلیه سالها بطور اتوماتیک بازسازی می شوند
[6.005]1393/10/10امکان ارسال اتوماتیک پیامک از گزارشاترجوع کنید به : گزارشات / گزارش دلخواه / عملیات / ارسال پیامک

توسط این امکان جدید می توانید اطلاعات مورد نظر را برای افراد دلخواه پیامک کنید.
به عنوان مثال :
1- می توان مانده حساب مشتری را برایش پیامک کرد
2- مبلغ حقوق یا مزایای واریزی پرسنل برایشان پیامک کرد
3- متن فاکتور را برای مشتری ارسال نمود
و موارد دیگر

توجه : این امکان باید جداگانه راه اندازی شود
[6.037]1394/03/11امکان اعلام خطا یا هشدار در چاپ مجدد اسنادرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد / چاپ مجدد سند
یا
لیست اسناد / جدید یا ویرایش/ تنظیمات / ذخیره اسناد / چاپ مجدد سند

توجه : اگر فرم چاپ خاصی استفاده می کنید ، باید آن فرم چاپ طوری تنظیم شود که از طریق پیش نمایش قابل چاپ نباشد. جهت تنظیم فرم چاپ با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل نمایید
[6.284]1400/03/11اولویت شماره گذاری اسناد به انواع سند اضافه شدرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / انواع سند

* با این امکان می توانید هنگام مرتب سازی اسناد (شماره گذاری مجدد) اولویت شماره گذاری برای اسناد یک تاریخ را براساس نوع سند تعیین نمایید.
اسناد با نوع سند دارای اولویت بالاتر ، بعد از اسناد با نوع سند دارای اولویت پایین شماره گذاری می شوند

[6.143]1396/07/11راس گیری به دفتر روزنامه اضافه شدرجوع کنید به : گزارشات / دفتر روزنامه / کلیک راست / راس گیری
[6.002]1393/09/11امکان فاکس کردن گزارشاترجوع کنید به : گزارشات / عملیات / ارسال گزارش توسط فاکس
[6.156]1396/10/11امکان انتخاب وضعیت رسیدگی اسناد در صفحات کنترل گزارشاترجوع کنید به :
گزارشات / دفاتر / "دفتر حساب" ، "دفتر حساب-ارزی" ، "دفتر حساب-مقداری" ، "دفتر روزنامه" "دفتر حساب-لینک خرید و فروش"
[6.159]1396/11/11امکان تغییر تاریخ توسط کلیدهای میانبربرای سهولت بیشتر ، در قسمتهایی از برنامه که تاریخ توسط کاربر وارد می شود ، می توان توسط کلیدهای Up , Down , Page Up , Page Down تاریخ را جلو و عقب برد. کلیدهای Up , Down برای جلو و عقب بردن روز و کلیدهای Page Up , Page Down برای جلو و عقب بردن ماه استفاده می شوند
[6.159]1396/11/11امکان ثبت نرخ ارز بر اساس تاریخرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / ارزها / جدید یا ویرایش

در این قسمت می توانید نرخ ارز را در تاریخهای مختلف ثبت کنید . هنگام صدور اسناد ، نرخ صحیح براساس تاریخ سند استخراج و ثبت می گردد
[6.307]1400/11/11اضافه شدن ستونهای چک در خواندن از فایل اکسلرجوع کنید به :
لیست اسناد / جدید یا ویرایش / عملیات / پرکردن از فایل اکسل
[6.127]1396/02/12افزایش سرعت گزارشات دفتر حساب تجمیعی،دفتر کل ماهانه و دفتر حساب- لینک خرید و فروشرجوع کنید به :
گزارشات / دفاتر / دفتر حساب تجمیعی / دفتر کل ماهانه دفتر حساب- لینک خرید و فروش
[6.006]1393/10/13امکان ارسال اتوماتیک پیامک از لیست اسنادرجوع کنید به : لیست اسناد / عملیات / ارسال پیامک

توسط این امکان جدید می توانید اطلاعات مورد نظر را برای افراد دلخواه پیامک کنید.
به عنوان مثال :
1- می توان مانده حساب مشتری را برایش پیامک کرد
2- مبلغ حقوق یا مزایای واریزی پرسنل برایشان پیامک کرد
3- متن فاکتور را برای مشتری ارسال نمود
و موارد دیگر

توجه : این امکان باید جداگانه راه اندازی شود
[6.006]1393/10/13امکان ارسال توسط پست الکترونیکی از لیست اسنادرجوع کنید به : لیست اسناد / عملیات / ارسال توسط پست الکترونیکی

توجه : این امکان باید جداگانه راه اندازی شود
[6.094]1395/07/14امکان تنظیم فعال بودن یا نبودن ذخیره اتوماتیک اسنادرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / ذخیره اتوماتیک اسناد در حال ویرایش
[6.030]1394/02/15تغییر نحوه دادن دسترسی به کاربرانرجوع کنید به : صفحه اصلی برنامه / سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران

تغییرات زیادی در صفحه دادن دسترسی به کاربران انجام شده است که تعیین دسترسی را تسهیل می بخشد
[6.221]1398/04/16زیرحساب فرعی اضافه شدرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / حسابها / استفاده از زیرحسابهای فرعی
لیست اسناد/ جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیم ستونها / زیرحساب فرعی

به این صورت در اسناد ، علاوه بر زیرحساب اصلی که از قبل موجود بوده است و می توان پروژه دومی به نام زیرحساب فرعی ثبت کرد که در گزارشات نیز قابل دستیابی و جستجو خواهد بود
[6.285]1400/04/16امکان ذخیره یک حساب در تمام سالها بصورت همزمانرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / حسابها / جدید یا ویرایش / کلید "انتخاب سال جهت ذخیره"
[6.285]1400/04/16اعلام تنظیم خطا یا هشدار برای خالی بودن برای حسابدهای مقداری مقدار هنگام ثبت اسنادرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / امکانات ذخیره اسناد
یا
ویرایش سند / امکانات / تنظیمات / ذخیره اسناد
[6.054]1394/06/16امکان ارسال پیامک در صفحه ویرایش سندرجوع کنید به : لیست اسناد / چدید یا ویرایش / عملیات / ارسال توسط پیامک
[6.084]1395/05/17گزارش "گردش زیرحسابها در سالهای مختلف- 1"رجوع کنید به : گزارشات / تجمیعی سالها-گروههای مختلف / گردش زیرحسابها در سالهای مختلف- 1
[6.287]1400/06/17شناسه صیادی به مشخصات چکها اضافه شدرجوع کنید به : ویرایش سند / ویرایش مشخصات چک
[6.102]1395/09/17گزارش صورت سود و زیان اضافه شدرجوع کنید به : گزارشات / صورتهای خلاصه / صورت سود و زیان
[6.162]1396/11/17امکان غیر فعال کردن مراکز هزینهرجوع کنید به : اطلاعات پایه / مرکز هزینه / جدید یا ویرایش
[6.040]1394/03/19گزارش "دفتر کل ماهانه" اضافه شدرجوع کنید به : گزارشات / دفاتر / دفتر کل ماهانه
[6.031]1394/02/20"ارسال به شعب" در اطلاعات پایه و لیست اسناد فعال شدرجوع کنید به : اطلاعات پایه یا لیست اسناد / عملیات / ارسال به شعب

توجه: برای استفاده از این مورد ، برنامه شما باید دارای امکان "ارسال به شعب" باشد
[6.188]1397/06/20امکان انتخاب سطح حساب در گزارشات دفتر کل ماهانه و دفتر کل روزانهرجوع کنید به :
گزارشات / دفاتر /دفتر کل ماهانه یا دفتر کل روزانه
[6.123]1396/01/21امکان انتخاب گروه در پر کردن دسترسی ها یک کاریرهنگام تنظیم دسترسی های یک کاربر ، می توان دسترسی های تنظیم شده برای یک گروه را در یک گروه دیگر کپی کرد

رجوع کنید به : سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران / تعیین کل دسترسی ها برای ... / پر کردن
[6.272]1399/10/21امکان انتقال گزارش پلمپ دفاتر به فایل اکسلرجوع کنید به : گزارشات / دفاتر قانونی / پلمب دفاتر
[6.304]1400/10/21امکان مشاهده یا ویرایش اطلاعات پایه مستقیما از روی گزارشاترجوع کنید به :
در تمام گزارشات ، در صورتی که یکی از اطلاعات پایه مانند حساب ، کالا ، مشتری یا ... در ستونهای گزارش موجود باشد ، امکان مشاهده یا ویرایش آن (بر اساس دسترسی کاربر) بطور مستقیم با کلیک راست از روی گزارش میسر است
[6.209]1397/12/22امکان تعیین عنوان دلخواه برای پروژه ها و مراکز هزینهرجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / سایر مشخصات / دستور "عنوانها"
[6.209]1397/12/22گزارش تراز حسابها- تسعیر نرخ ارز و امکان صدور سند سود و زیان تسعیر نرخ ارزرجوع کنید به :
گزارشات / ترازها / تراز حسابها- تسعیر نرخ ارز / کلیک راست / صدور سند سود و زیان تسعیر نرخ ارز
[6.195]1397/08/23بازسازی شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانونیرجوع کنید به : لیست اسناد / نگهداری / بازسازی شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانونی
[6.195]1397/08/23تفکیک و تکمیل گزارشات دفاتر قانونیرجوع کنید به : گزارشات / دفاتر قانونی
[6.068]1394/09/23امکان بالانس کردن اتوماتیک سند موقع ویرایشرجوع کنید به : لیست اسناد / جدید یا ویرایش / عملیات / بالانس کردن سند

در هنگام ثبت سند با انتخاب منوی فوق و یا زدن کلیدهای Ctrl+X سند بطور اتوماتیک بالانس می شود
[6.068]1394/09/23امکان ثبت "سند معکوس" اضافه شدرجوع کنید به : لیست اسناد / جدید یا ویرایش / عملیات / سند معکوس
[6.171]1397/02/24امکان تنظیم اتوماتیک ارتفاع سطرها در فرمهای چاپ گزارشاترجوع کنید به :
گزارشات / چاپ / ارتفاع سطرها اتوماتیک تنظیم شود
[6.228]1398/06/24امکان اعلام هشدار یا خطا برای چک تکراری در یک سندرجوع کنید به :
ویرایش اسناد / تنظیمات / امکانات ذخیره اسناد
یا
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / اسناد / امکانات ذخیره اسناد
[6.003]1393/09/24اضافه شدن دسترسی به ارسال توسط پست الکترونیک ، پیامک و فاکسرجوع کنید به : صفحه اصلی برنامه / سیستم / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران
[6.273]1399/10/24اضافه شدن "تاریخ تغییر وضعیت" به اسنادرجوع کنید به :
لیست اسناد / ستون تاریخ تغییر وضعیت
گزارشات واجد شرایط / ستون تاریخ تغییر وضعیت
[6.315]1401/02/25نمایش سطوح قبلی حساب در ستون نام حساب در سندرجوع کنید به :

لیست اسناد / جدید یا ویرایش / امکانات / تنظیمات / حسابها / نمایش سطوح قبلی حساب در اطلاعات تکمیلی سطر
[6.073]1394/11/26امکان اخذ گزارش دفتر حساب یا دفتر روزنامه بصورت جمع بندهای در سطح معینرجوع کنید به : گزارشات / دفاتر / دفتر حساب یا دفتر روزنامه
[6.142]1396/06/27امکان تنظیم هشدار یا خطا هنگام حذف دسته چکهارجوع کنید به :
اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / عمومی / حذف دسته چکها
[6.095]1395/07/27مشخصات قرارداد به پروژه ها اضافه شدرجوع کنید به : اطلاعات پایه / پروژه ها / جدید یا ویرایش
[6.246]1398/11/27گزارش "پلمب دفاتر" اضافه شدرجوع کنید به :
گزارشات / دفاتر قانونی / پلمب دفاتر
[6.278]1399/11/27امکان کنترل خالی نبودن مشخصه های اضافی برای تمام اطلاعات پایه و اسنادرجوع کتید به :
مشخصات عمومی / مشخصه های اضافی / خالی بودن مقدار مشخصه اضافی هنگام ذخیره
[6.278]1399/11/27افزایش طول مشخصه های اضافیطول مشخصه های اضافی افزایش یافت و تا 250 کاراکتر قابل ثبت است
[6.155]1396/09/28گزارش دفتر کل روزانه اضافه شدرجوع کنید به : گزارشات / دفاتر / دفتر کل روزانه
[6.302]1400/09/28امکان دسترسی به "بازسازی شماره دفتر روزنامه در دفتر کل-دفاتر قانونی"رجوع کنید به :
منوی اصلی برنامه / گروهها و کاربران / دسترسی کاربران
[6.108]1395/10/28امکان انتخاب پروژه در گزارش تراز تحلیلیرجوع کنید به : گزارشات / ترازها / تراز تحلیلی
[6.314]1401/01/30امکان استفاده از لیست برای مقادیر مشخصات اضافیرجوع کنید به :

اطلاعات پایه / مشخصات عمومی / معرفی مشخصات اضافی برای هر کدام از اطلاعات پایه / نوع "لیست-عبارت" یا "لیست-اعداد" اضافه شده است

در صورت انتخاب این نوع برای هر مشخصه ، می توانید مقادیر آن مشخصه را جداگانه معرفی و سپس آنها را از لیست انتخاب نمایید
[6.216]1398/02/30گزارش "صورت خلاصه حسابها" اضافه شدرجوع کنید به :
گزارشات / صورتهای خلاصه

گزارش آپدیت (آخرین به روزرسانی)
نرم افزار مالی حسابداری

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.